Rynek maszyn do obróbki drewna – ostatnie wyniki

Ocena użytkowników:  / 1
SłabyŚwietny 

Rynek maszyn do obróbki drewna – ostatnie wyniki

Wskaźniki w górę bez hura optymizmu

Sprzedaż maszyn do obróbki drewna rośnie. Po krachu z 2009 r., który zmniejszył obroty z tytułu handlu takimi urządzeniami o ok. 30 proc. obecnie można mówić o umiarkowanym optymizmie.

Filip Jackiewicz

Wartość globalnego rynku maszyn do drewna łącznie z rynkiem obrabiarek używanych wynosi 8 mld euro. W światowym rynku udział producentów europejskich wynosi 60 proc. Największymi producentami obrabiarek do drewna są kolejno: Niemcy, Włochy, Chiny, Tajwan, USA, Japonia i Austria.

Obroty światowego handlu z tytułu maszyn do drewna wynosi 4,7 mld euro.

Odnotowali wzrost

Niewątpliwie wykładnią sytuacji w branży drzewnej może być sytuacja producentów maszyn do obróbki drewna. Sprzedaż maszyn przekłada się na kondycje kupujących je firm a co za tym idzie oddaje nam przynajmniej zarys sytuacji w całej branży.

Największym producentem i eksporterem maszyn (30 proc.) do obróbki drewna są Niemcy. Na początku lutego Niemieckie Stowarzyszenie Producentów Maszyn i Urządzeń (VDMA) ogłosiło dane dotyczące kondycji rynku i producentów maszyn do obróbki drewna. Po zapaści w 2009 r. sytuacja w tym sektorze zaczyna się poprawiać. W 2010 roku VDMA zanotowało 5 proc. wzrost sprzedaży maszyn. Jest to optymistyczny wynik biorąc pod uwagę prawie 40 proc. spadek w kryzysowym 2009 r.

 

W Europie słabo, Ameryka się budzi, Azja napędza

 

Biorąc te dane pod uwagę można stwierdzić, że światowa branża drzewna wraca na właściwie tory, ale o optymizm jeszcze trudno, ponieważ wskaźniki najgorzej wyglądają w Europie. Dane dotyczące Starego Kontynentu mówią o ciągłym spadku sprzedaży na poziomie -4 proc. Są to jednak dane , które nie są równomierne dla wszystkich krajów. Przykładem odbijającej się branży mogą być Niemcy, które zanotowały 20 proc. wzrost sprzedaży maszyn, ale bez powakacyjnego boom’u. Pozostałe klasyczne rynki Europy Zachodniej nie są nadal w najlepszej formie. W ostatnich miesiącach pozytywne tendencje pojawiły się na rynku rosyjskim.

Pozytywny jest fakt, że w krajach, w których kryzys pojawił się najwcześniej wskaźniki sprzedaży maszyn są obiecujące. W Ameryce Pn. odnotowano wzrost rzędu +27 proc. a w Kanadzie +57 proc.

Jednak najlepsze obecnie wskaźniki odnotowuje Azja. Członkowie VDMA zgodnie twierdzą, że ich rynki zbytu to obecnie coraz dalsze rejony świata. Siłą napędową są rynki azjatyckie, w szczególności Azja Wsch. (+6 proc.) i Pd.-Wsch.(+800 proc.). W tych rejonach świata odnotowano nie tylko wzrost sprzedaży, ale można stwierdzić, że gospodarki wschodzące inwestują w obrabiarki i narzędzia z najwyższej półki.

Acimall donosi

Włoski odnośnik niemieckiego VDMA, stowarzyszenie Acimall również przedstawiło swój bilans roku 2010. Zgodnie ze statystykami produkcja wzrosła o 23 proc.

- Rezultat dobry aczkolwiek, ale niewystarczający do powrotu do poziomu sprzed kryzysu. W odniesieniu do tego, jeżeli przyjmiemy, że indeks przemysłu wynosił 100 to obecnie jesteśmy na poziomie 65 a z końcem 2011 roku możemy wspiąć się do 75. Kryzys był poważny i nie mamy go za sobą, jednak regeneracja się rozpoczęła – czytamy we włoskim dokumencie.

Dokładnie tak samo jak VDMA włoski Acimall przepowiada, że do cudownych lat dla producentów maszyn jeszcze daleko.

Włochów umiarkowanie cieszy eksport – wzrost o 18,2 proc. Maszyny sprzedawane są głównie do (w kolejności od największego do najmniejszego importera włsokich maszyn): Francji, Niemiec, Belgi, Rosji, Polski, Chin, Hiszpanii, USA (pięć lat temu pierwsze miejsce w tym rankingu), Brazylii, Indii.

 

2010

∆% 10/09

Produkcja*

1,510.7

+23.0%

Eksport**

1,032.8

+18.2%

Import**

180.4

+46.6%

Konsumpcja

658.3

+38.0%

Bilans handlu

852.4

+13.5%

Włoskie maszyny do obróbki drewna – bilans roku 2010

(wliczono narzędzia, dane w mln euro)

*szacunki na dzień 30.01.2011

**prognoza na podst. danych z okr. 01 – 10 2011

 

Produkcja stacjonarnych obrabiarek do drewna – w tys. euro;

wartość rynku w roku 2009: 1,9 mld euro (- 33,4%); 2010: +18%*, 2011: +7%* * dane szacunkowe

Wartość eksportu niemieckich stacjonarnych obrabiarek do drewna – w mln euro